เนื้อเรื่องเสริมของPH

posted on 27 Aug 2009 23:57 by knidoolb in PH, PKCF

 นี้เป็นเนื้อเรื่อง๕ปีก่อน เป็นส่วนที่ว่าทำไมPHเป็นไซบอร์ก และจะเป็นเรื่องของทาง๒นักวิทยาศาสตร์ด้วย


 

 

 edit @ 28 Aug 2009 00:09:41 by knidoolb

Comment

Comment:

Tweet